Dit document licht het Privacybeleid van Eerste Hulp bij Party Planning toe. De termen ‘wij’ en ‘ons’ verwijzen naar Eerste Hulp bij Party Planning. 

Bedrijfsnaam: Eerste Hulp bij Party Planning

KvK: 64405672

Adres: Slagturverstraat 35, 2645 KB Delfgauw, Nederland.

Over jouw privacy

Wij nemen het beschermen van vertrouwelijke informatie en jouw persoonsgegevens serieus. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten en bezoekers van de website weten wat er met hun gegevens gebeurt.

1. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en gebruiken deze alleen voor specifieke doeleinden of voor de duur van de overeenkomst of opdracht. 

2. Ons privacybeleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. 

3. De wet verplicht ons om bezoekers en klanten te informeren over hun privacyrechten. In dit document leggen wij uit wat er met jouw gegevens gebeurt. Meer informatie over jouw rechten vind je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

4. Behalve voor de doelen zoals hieronder beschreven, worden jouw persoonsgegevens niet gedeeld met of verkocht aan derden. Lees hieronder meer over wat wij met jouw gegevens doen.

Welke gegevens wij verzamelen en waarom

De wet verplicht ons om duidelijk aan te geven welke gegevens wij verzamelen en waarom. Eerste Hulp bij Party Planning verzamelt gegevens op basis van de grondslag ‘overeenkomst’, ‘toestemming’ en ‘wettelijke verplichting’. Als het niet meer relevant is om bepaalde gegevens te verzamelen, stoppen wij daar direct mee. Mocht het nodig zijn om meer gegevens te verzamelen dan hieronder staat beschreven, dan brengen wij je op de hoogte. 

1. Verzamelen van gegevens op basis van een overeenkomst of contract

We hebben jouw gegevens nodig om een aankoop af te handelen, een offerte op te stellen of een opdracht te bevestigen met een overeenkomst. Dit kan ook persoonlijke informatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • persoonsgegevens om jouw identiteit te verifiëren;
  • informatie die bijdraagt aan het uitvoeren van de opdracht;
  • gegevens om jouw aankoop af te handelen.

Wij vragen om deze gegevens om de gemaakte afspraken die vastgelegd zijn in de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Bij beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd of indien nodig geanonimiseerd. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om onze bedrijfsresultaten te monitoren. Hier hoeven wij geen apart bericht over te sturen.  

2. Verzamelen van gegevens op basis van toestemming

Wij verzamelen ook gegevens als er geen sprake is van een overeenkomst. Dat doen wij alleen als jij daar toestemming voor geeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, jouw gegevens deelt om een afspraak te maken, een vraag stelt of een formulier invult. Zodra je dit verstuurt geef je toestemming om die informatie te delen. Deze informatie wordt ook verzameld wanneer je cookies accepteert. Jouw informatie wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor je het hebt gedeeld. Denk aan gegevens:

  • met informatie met betrekking tot producten of diensten;
  • het delen van jouw recensie op de website;
  • die nodig zijn voor online betalingen;
  • met betrekking tot een contactverzoek;
  • die nodig zijn voor een aankoop.

3. Verzamelen van gegevens om juridische redenen

Als bedrijf zijn wij verplicht om belasting te betalen. Bij controle dienen wij bepaalde gegevens te overhandigen wanneer de Belastingdienst hierom vraagt. Deze informatie wordt gedurende zeven jaar bewaar. De gegevens worden goed beveiligd en verder niet voor andere doeleinden gebruikt. 

4. Verwijderen van inhoud op de website

Mocht je het niet eens zijn met inhoud die betrekking heeft op jou en gedeeld is op de website, dan kun je dit laten weten via info@eerstehulpbijpartyplanning.nl. Je verzoek wordt dan in behandeling genomen. Indien het verzoek na onderzoek gegrond blijkt, wordt de inhoud van de website verwijderd. 

5. Klachtafhandeling

Wanneer wij een klacht ontvangen bewaren wij alle gegevens die door de klager met ons zijn gedeeld. Die informatie wordt gebruikt om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Indien het noodzakelijk is om contact op te nemen met een derde, delen wij de gegeven informatie. We proberen dit te voorkomen en te beperken tot alleen de informatie die nodig is. 

Data

We zullen nooit jouw informatie delen, verkopen of uitwisselen met derden tenzij dit wettelijk verplicht is of je hier toestemming voor hebt gegeven. 

Wij maken gebruik van software programma’s waarvan het hoofdkantoor binnen de Europese Unie (EU) , maar soms ook buiten de EU is gevestigd. Alle softwareprogramma’s voldoen aan de gestelde eisen van de (EU) onder de AVG. 

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op je computer geplaatst te worden. Als je instemt help je ons om inzicht te krijgen in het gedrag van onze bezoekers. Ook passen cookies zich aan aan jouw voorkeuren. De informatie wordt gebruikt om te analyseren waar onze website zich kan verbeteren, waar bezoekers vandaan komen en welke pagina’s het meest worden bezocht. Je kunt cookies accepteren of weigeren. 

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van samenwerkingspartners of andere bedrijven. Zodra je een andere website bezoekt, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van deze website en de beveiliging ervan. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de bescherming en het gebruik van jouw gegevens door deze websites. Ons privacybeleid is enkel van toepassing op onze website http://www.eerstehulpbijpartyplanning.nl

Beveiliging

Wij doen ons uiterste best om de gegevens die je met ons deelt te beschermen. Dit doen wij met behulp van software programma’s, maar ook door ons kantoor fysiek te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik van gegevens. 

Jouw gegevens beheren

Je kunt ervoor kiezen om de verzameling van jouw gegevens te beperken of te laten verwijderen. Als je eerder toestemming hebt gegeven om jouw informatie te delen maar hier nu van afziet, kun je verwijdering schriftelijk aanvragen. Stuur een e-mail naar info@eerstehulpbijpartyplanning.nl of een brief naar Eerste Hulp bij Party Planning, Slagturverstraat 35, 2645 KB Delfgauw.

Je hebt te alle tijde het recht om jouw gegevens op te vragen. We doen eerst een identiteitscheck voordat de gegevens worden gedeeld of verwijderd. Dit is essentieel om jouw gegevens te beschermen.

Alle rechten voorbehouden © 2018-2022 Eerste Hulp bij Party Planning